Ingen gevinster ved samordning av tverrslag

Det er ingen samfunnsmessige gevinster ved å samordne tverrslagene som trengs til dobbeltsporutbyggingen mellom Lysaker og Sandvika, med tverrforbindelser til E18 som er planlagt i det samme området. Dette er konklusjonen i en utredning som Jernbaneverket har utført i nært samarbeid med Statens vegvesen.

Tverrslaget ved Billingstad på den ferdige strekningen Sandvika-Asker.I samband med oppstart av arbeid med reguleringsplan for strekningen Lysaker-Sandvika, har Jernbane-verket foreslått tre tverrslag (atkomsttunneler) til den nye dobbeltsportunnelen. Ett er foreslått ved østre ende av Engervannet, ett ved Kirkeveien og ett ved Gamle Ringeriksvei.

Fra politikere, velforeninger og andre i lokalmiljøet har det kommet innspill om å samordne disse tverrslagene med to planlagte tverrforbindelser til E18 – Ramstadforbindelsen og Stabekkforbindelsen.

Forsinket og dyrere

Etter en grundig vurdering i samråd med Statens vegvesen, frarår Jernbaneverket at tverrforbindelsene til E18 kombineres med tverrslagene for nytt dobbeltspor.

Hovedgrunnen er at en slik samordning vil gjøre jernbaneprosjektet mer komplisert og dyrere, samt at utbyggingen blir forsinket. På veisiden kan bygging av tverrforbindelsene før ny E18 også innebære behov for kostbare midlertidige løsninger.

For nærområdene er de miljømessige fordelene med samlokalisering i beste fall marginale. I verste fall vil ulempene bli større med en samordnet utbygging, heter det blant annet i utredningen.

Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse av de ulike alternativene og en sammenstilling av konsekvenser. Hele rapporten kan lastes ned ved å klikke på linken ”Samordning tverrslag” til høyre (800 kB).

Sammenlignende rapporter

Ved siden av tverrforbindelsene til E18, har Jernbaneverket også gjort nye, grundige vurderinger av mulige tverrslag ved Kokkerudlia, Gjønnes og Sjøholmen.

Det er utarbeidet egne rapporter som beskriver og sammenligner disse alternativene med de tre alternativene som Jernbaneverket foreslår. Disse rapportene er også tilgjengelige for nedlasting (4-500 kB):

  • Kirkeveien (Fossveien) vs. Kokkerudlia
  • Kirkeveien (Fossveien) vs. Ramstadforbindelsen
  • Gamle Ringeriksvei (Skallum) vs. Gjønnes
  • Gamle Ringeriksvei (Skallum) vs. Stabekkforbindelsen
  • Engervannet (Tennisbanene) vs. Sjøholmen