Main Content

Nyhet, publisert 20.08.2007

"Sporskifte" - en reise i norsk mat og reiseliv

21. august 2007 setter samferdselsminister Liv Signe Navarsete og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen seg på toget for å markere at maten skal bli en enda viktigere del av norsk reiselivssatsing. Deltakere med på turen er blant andre Olav Thon, Innovasjon Norge og andre aktører innen mat og reiseliv.

Turen går med tog fra Oslo til Gol, deretter med buss til Hemsedal. Temaet for turen blir utviklingen av norsk reiseliv, næringsliv og matproduksjon, med eksempler fra områdene togturen går gjennom. Hallingdal er et godt eksempel på at det blir en stadig tettere kobling mellom mat og reiseliv i Norge, og målet er at denne kombinasjonen skal bli et enda mer attraktivt trekkplaster i tiden som kommer.

Program - Sporskifte – 21.8.2007

Tog Oslo-Hønefoss 08.11-09.36 

Innlegg ved:

  • Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen
  • Samferdselsminister Liv Signe Navarsete
  • Politisk rådgiver Annelene Svingen, Nærings- og handelsdepartementet
  • Bente Bratland Holm, Norway Convention Bureau
  • Olav Thon. Thon Hotels

Tog Hønefoss-Gol 09.36-10.59

Riis-Johansen, Navarsete og Svingen tar imot 20 matvareprodusenter fra Hallingdal på perrongen. Det serveres lokale smaksprøver og underholdning for samtlige 400 togpassasjerer.

Deretter orientering om nasjonal og regional reiselivssatsing ved:

  • Per Arne Tuftin, Innovasjon Norge, om Innovasjon Norges reiselivssatsing
  • Eldgrim Springgard, Hallingkost
  • Gunn Eliassen, reiselivssjef i Hallingdal

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker å sette fokus på tog og turistveger. Nærings- og handelsdepartementet arbeider med en nasjonal reiselivsstrategi, med vekt på utfordringer og muligheter og på hvordan samarbeid kan bidra til utvikling og bærekraftig vekst i næringene. Regjeringen har økt satsingen på reiseliv fra 100 til 200 millioner kroner. 

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen vil presentere en helhetlig matstrategi der verdiskapning for matprodusenter kobles mot forbrukerens ønske om trygg kvalitetsmat og et mangfold av produkter å velge blant.

På Gol sier samferdselsministeren takk for følget. Resten av reisefølget tar buss til Hemsedal der Riis-Johansen skal ut på ørretsafari hos Norske Opplevelser AS. Etter safarien går turen videre til Trettestølan i Ål. 

1630-1800 - Åpent folkemøte med landbruks- og matministeren.

Møteledere: Astrid Aas, landbruksdirektør hos fylkesmannen i Buskerud, og Knut Arne Gurigard, leder i Regionrådet for Hallingdal
Utstilling av geiteprodukter v/Trine Lilleslåtten                                   

Pressekontakter:
Gunnar Syverud, tlf:  909 54 713
Astraea Antal, tlf: 934 31 930

Kontaktinformasjon

Informasjonsseksjonen (IS)

Send e-post

Telefon: 22 24 83 79
Faks: 22 24 95 71

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Informasjonsseksjonen (IS)

Send e-post

Telefon: 22 24 83 79
Faks: 22 24 95 71

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo