Velkommen til nettsidene for fellesprosjektet
E6 - Dovrebanen i Eidsvoll og Stange

Statens Vegvesen og Jernbaneverket har igangsatt arbeide med kommunedelplan for utvidelse av E6 til 4 felt mellom Minnesund i Eidsvoll, og Skaberud i Stange, og nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Eidsvoll stasjon og Sørli tømmerterminal i Stange.

Etatene har etablert fellesprosjektet for å bidra til mer helhetlig planlegging av veg og jernbane i transportkorridoren langs Vorma og Mjøsa. Les mere

Se oversiktskart over planområdet

siden er sist oppdatert 2008-04-24

Parsellen på E6 tilhører hovedprosjektet
E6 Gardermoen - Biri