Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

92

90

92

94

94

Hittil i år

92

90

92

94

94

 

Tabellen viser månedlig punktlighet for alle persontog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.

 

Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

89

88

92

91

91

Hittil i år

89

88

92

91

91

 

Tabellen viser månedlig punktlighet for alle NSB’s lokal-, og intercitytog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.