Punktlighet persontog pr uke (%)
siste 8 uker

Punklighet persontog
201226 201227 201228 201229 201230 201231 201232 201233
Flytoget Flytoget 95 99 99 98 100 99 99 96 94
Sum Flytoget 99 99 98 100 99 99 96 94
Gjøvikbanen AS Gjøvikbanen 90 89 89 88 94 89 82 84 94
Sum Gjøvikbanen AS 89 89 88 94 89 82 84 94
Langdistanse Bergensbanen 90 75 82 85 88 85 75 58 85
Dovrebanen 90 83 73 79 79 83 75 57 81
Nordlandsbanen 90 94 98 92 96 100 100 96 90
Raumabanen 90 90 83 89 94 91 92 87 94
Rørosbanen 90 90 88 82 88 82 86 88 83
Sørlandsbanen 90 75 82 92 95 90 81 59 66
Sum Langdistanse 82 84 88 91 89 84 71 80
Lokaltog (ikke Osloområdet) Arendalsbanen 90 57 64 68 84 76 62 73 66
Bratsbergbanen 90 88 87 95 100 100 83 90 90
Flåmsbana 90 72 86 83 85 87 88 82 84
Lokaltog Bergen (Arna) 90 98 99 98 98 98 100 96 99
Lokaltog Salten 90 100 97 100 97 100 100 100 97
Lokaltog Stavanger (Jærbanen) 90 94 99 97 98 94 98 93 95
Lokaltog Trondheim (Trønderbanen) 90 96 95 98 98 96 97 98 95
Vossebanen 90 86 89 89 88 88 86 83 91
Sum Lokaltog (ikke Osloområdet) 91 95 94 95 94 94 92 94
Lokaltog (Osloområdet) Drammenbanen 90 90 95 93 96 97 94 96 90
Hovedbanen 90 96 97 96 97 97 97 95 96
Østfoldbanen 90 86 89 91 94 94 94 94 95
Sum Lokaltog (Osloområdet) 91 94 93 96 96 95 95 94
Mellomdistanse Dovrebanen 90 86 85 90 96 94 94 79 80
Vestfoldbanen 90 74 87 86 90 93 95 87 74
Østfoldbanen 90 90 94 94 96 96 97 97 97
Sum Mellomdistanse 83 88 90 94 95 95 88 83
Utenlandstog Over Charlottenberg 90 77 88 85 94 90 95 85 94
Over Kornsjø 90 92 77 95 100 89 100 89 55
Over Storlien 90 100 100 100 100 100 100 96 100
Over Vassijaure (Ofotbanen) 90 53 57 46 46 60 22 25 26
Sum Utenlandstog 81 82 84 88 87 88 83 76
Alle persontog 91 93 93 95 95 94 92 92