Asker

Drammen

Ski

Lillestrøm

Oslo S

Januar

92

88

91

93

93

Februar

92

90

92

93

94

Mars

95

93

92

96

96

April

94

94

92

93

95

Mai

90

85

88

89

93

Juni*

94

91

94

91

96

Hittil i år

93

90

91

93

94

 

Tabellen viser månedlig punktlighet for alle persontog som passerer stasjonene Asker, Drammen, Ski, Lillestrøm og Oslo S i alle retninger. Langdistansetog er holdt utenfor.

*Tallene for juni inkluderer kun perioden 1-25. juni for de togene som er innstilt pga. sommerstengningen.