Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA

Jernbaneverket er en stor og viktig bidragsyter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Her er vår veileder for utarbeidelse av SHA plan.

Sammen med Forsvarsbygg, Statsbygg, Statens vegvesen og Norsk eiendom er Jernbaneverket med i gruppen av offentlig byggherrer som har signert charteret med målsettinger og forpliktelser for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Til hjelp for andre aktører i arbeidet med å lage en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen legger vi her ut en veileder. (Se vedlegget).