Sikkerhet

Dei største utfordringane er framleis knytte til ulovleg ferdsel i sporet og til planovergangane. Bane NOR arbeider systematisk med å leggja ned og å trygge planovergangar.

Arbeid på jernbanen