Ny hånd på rattet i Bergen

I juni startet Solveig Thunestvedt som prosjektdirektør for Bane NOR i Bergen. Her forteller hun om status i Vossebane-prosjektet.

Solveig Thunestvedt (Foto: Bane NOR)

1. april 2017 startet samarbeidsprosjektet E16/Vossebanen med Statens vegvesen og Bane NOR. I første omgang gjelder arbeidet delprosjektet Arna–Stanghelle.

- Nå handler det om å finne gode løsninger for strekningen som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med planprogram og reguleringsplan, sier Thunestvedt.

Strekningen Arna–Stanghelle er en sikkerhetsmessig utfordring for både Bane NOR og Statens vegvesen. Jernbanen og E16 går gjennom bratt terreng med stor fare for skred og steinsprang. Sammen ser aktørene på løsninger som skal gjøre strekningen tryggere for både tog og biler.

- Terrenget i området er slik at det knapt nok finnes areal til dagens vei og jernbane. Derfor er det naturlig og nødvendig at Bane NOR og Statens vegvesen går sammen for å finne optimale løsninger for de tiltakene som skal gjennomføres. Vi ser blant annet på muligheten for å legge jernbanen og E16 i parallelle løp, slik at vi kan benytte hverandres tunneler som rømningsvei, forteller Thunestvedt.

Hun startet i Bane NOR i juni og er ansvarlig for Utbygging Vest/Midt som ble etablert 1. april i år.

- Det er spennende å jobbe med viktige prosjekter som dette, forklarer Thunestvedt. – Dagens standard på begge trafikkårene er svært variable, og reisetiden blir deretter. I tillegg er veien svært ulykkesbelastet, og trafikken økende. Med den nye Vossebanen vil vi både forbedre sikkerheten, og korte ned reisetiden med tog betraktelig. Det gjør arbeidet ekstra motiverende å være med på.

Den nye strekningen er 27 kilometer lang og vil redusere reisetiden fra 28 til 13 minutter.  Les mer om prosjektet.

Avslutningsvis trekker den nye prosjektdirektøren frem det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen og Bane NOR, representert ved Gunnar Søderholm, prosjektleder for Statens vegvesen og Hans-Egil Larsen, prosjektkoordinator for Bane NOR.

Presisering
28. juli skrev Bergens Tidende omVossebane-prosjektet. Bane NOR Utbygging Vest/Midt uttrykte seg dessverre uklart til avisen. Vi presiserer at årsaken til at midlene til prosjektet ikke er på plass ennå, ikke er manglende bevilgninger fra Jernbanedirektoratet - men at saken fremdeles er under behandling. Bane NOR har sendt dementi til Bergens Tidende.

Solveig Thunestvedt

har solid bakgrunn fra prosjektledelse. Thunestvedt kommer senest fra Aker Solution hvor hun hadde ansvar for personell og fag innenfor prosjektledelse og prosjektstyring i Bergen. Før dette var hun ansatt i Aibel i 22 år, hvor hun blant annet jobbet som prosjektleder, prosjektsjef for ulike installasjoner, basisleder for prosjektledere og konstituert lokasjonsleder for Aibel i Bergen. 

Thunestvedt har en Bachelor i elektronikk og fagbrev som elektriker. I tillegg har hun en Master i Ledelse som dekker prosjektledelse, markedsorientering, økonomi og strategi/verdiskapning.