Tønsberg–Larvik

Basert på Konseptvalgutredningen for InterCity, planlegget InterCity-prosjektet en dobbeltsporet bane som går innom alle byene og tettstedene i Vestfold. Strekningen Tønsberg-Larvik er på tilsammen 40 km og er planlagt ferdigstilt til 2030.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
2030
år
Planlagt ferdigstillelse
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2024
2030
  • Planprogram og kommunedelplan legges ut på høring
  • Konsekvensutredning og tekniske planer godkjente.
  • Mulig byggestart
  • Ferdig bygget dobbeltspor mellom Tønsberg-Larvik