Tønsberg–Larvik

Basert på Konseptvalgutredningen for InterCity, planlegger InterCity-prosjektet en dobbeltsporet bane som går innom alle byene og tettstedene i Vestfold. Strekningen Tønsberg-Larvik er på tilsammen 40 km og er planlagt ferdigstilt i 2032.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
2032
år
Planlagt ferdigstillelse
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2024
2032
  • Presentasjon og politisk behandling av planprogrammet
  • Presentasjon og politisk behandling av kommunedelplaner for Tønsberg-Furustad
  • Presentasjon og politisk behandling av kommunedelplaner for Furustad-Larvik
  • Presentasjon av reguleringsplan
  • Ferdig dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg
  • Ferdig dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik