Fakta om prosjektet

Porsgrunn - Skien inngår i det tredje utbyggingstrinnet, og skal ferdigstilles innen 2030.

På strekningen Porsgrunn-Skien skal det vurderes enkeltspor i kombinasjon med kryssningsspor på lik linje med dobbeltspor. Kravet til denne traseen er at det tilstrekkelig kapasitet til å håpndtere InterCity-tog, godstog og Bratbergsbanen. Hastighet avklares i neste planfase.

KVU Grenlandsbanen
Det jobbes på nåværende tidspunkt med å ferdigstille en KVU for Grenlandsbanen som skal være klar til mars 2016.

Denne strekningen må også sees i sammenheng med Grenlandsbanen, som bygges for å kople sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Grenlandsbanen skal etter planen gå ut fra Porsgrunn over Brokelandsheia og koble seg på Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad kommune.