Porsgrunn–Skien

Porsgrunn - Skien inngår i det tredje utbyggingstrinnet, og skal ferdigstilles innen 2030. Utbyggingsstrategien for InterCity legger til grunn oppstart på planarbeid i 2021.

Planlegging
250
2030
år
Strekningen ferdig utbygd
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2021
2030
  • Valg av rådgiver
  • Ferdigstillelse av KVU for Grenlandsbanen
  • Oppstart av planarbeid
  • Vestforlbanen skal være ferdig utbygd.