Kontakt oss

På denne siden finner du kontaktinformasjon til Nykirke-Barkåker prosjektet. Prosjektet har også en egen e-postadresse: unb@banenor.no.

Bilde av Anders Dahl Johansen
Anders Dahl Johansen
Prosjektsjef (fung)
922 94 698
Bilde av Elsebeth A. Bakke
Elsebeth A. Bakke
Planleggingssjef
915 29 402
Bilde av Morten Strømmen
Morten Strømmen
Prosjekteringsleder teknisk plan
465 42 054
Bilde av Torbjørn Landmark
Torbjørn Landmark
Prosjekteringsleder offentlig plan
915 52 684
Bilde av Martin Mikaelsen
Martin Mikaelsen
Grunnervervsleder
988 55 487
Bilde av Rikard Lund
Rikard Lund
Grunnerverver
938 03 979
Bilde av Terje Hammersland
Terje Hammersland
Kommunikasjonsrådgiver
479 61 701
Bilde av Anne Mette Storvik
Anne Mette Storvik
Kommunikasjonsrådgiver
911 92 112
Bilde av Stein Harneshaug
Stein Harneshaug
Forberedende arbeider
975 64 546
Bilde av Henning Liverød
Henning Liverød
Forberedende arbeider
413 20 280

Adresser

Prosjektkontor Vestfoldbanen
Prosjekt Nykirke-Barkåker
Eckersbergsgate 3
3111 Tønsberg


Bane NOR SF
Postadresse: Postboks 4350, 2308 HAMAR.
Sentralbord: 05280
E-post postmottak@banenor.no