Se video av Nykirke-Barkåker

Denne animasjonen viser traseen for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen. Vi flyr sørover fra Nykirke til Barkåker, og underveis passerer vi over den nye stasjonen på Skoppum.

Bane NOR presiserer at dette er planlagt løsning pr. 8. juni 2017. Det kan fortsatt bli justeringer både i traseen og rundt stasjonsløsningen. Bane NOR jobber med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Målet er en vedatt reguleringsplan før sommeren 2018. Planlagt byggestart høsten 2019 og trafikk på sporet innen utløpet av 2024.