Om prosjektet

Kart Nykirke-Barkåker

Hva skal bygges?
Bane NOR skal bygge 14 km med nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Det nye sporet kobler seg på eksisterende spor ved Nykirke kryssningsspor i nord, og like nord for Barkåker i sør.
Jernbanetraseen blir en kombinasjon av dagstrekninger og tunneler. Det planlegges betongtunnel under E-18 ved Kopstadveien fram til vest for Sletterødåsen, og en berg-og betongtunnel mellom Skaug og Viulsrød.

Ny stasjon (Skoppum Vest) planlegges rett sør for rv. 19 ved Viulsrød. Den nye stasjonen planlegges med  forbikjøringsspor og servicespor. 

Hvorfor skal det bygges?
Vestfoldbanen skal få sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg innen 2024, for å legge tilrette for flere avganger og kortere reisetid. Målet er å få reisetiden mellom Tønsberg og Oslo ned til en time.
Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen er de to parsellene som mangler mellom Drammen og Tønsberg for å nå målet. 
Les mer om InterCity satsingen her.Når skal det bygges?

Bane NOR planlegger med byggestart ved årsskiftet 2018/2019 og ferdigstillelse i 2024. Forberedende arbeider som grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger vil pågå fra 2017.

Kontakt prosjektet