Dette skjer nå

På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om status for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Reguleringsplan

Bane NORs reguleringplanforslag ble oversendt til Horten, Re og Tønsberg kommuner for førstegangsbehandling 24. november 2017. Nå skal kommunene behandle planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn, sannsynligvis i februar/mars 2018. 

Planlagte møter

Etter at varselet for oppstart ble sendt ut, startet en møteserie (dialogmøter) med beboere i de berørte områdene. Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Gjennomførte møter
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget, Bakkenteigen 30. november 2017: Se egen sak med presentasjonen
Åpent kontor på Bakkenteigen 8. juni 2017. 
Åpent informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen, 8. juni 2017. Presentasjonen finner du her
Informasjons- og dialogmøte med politkerne i Tønsberg, Re, Horten og Vestfold fylkeskommune.31. mai 2017. Presentasjon finner du her
I tillegg kan du lese mer om møtene som ble arrangert her.

Medvirkningsmøte for barn og unge mellom 12 og 18 år, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent kontor, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent informasjonsmøte for kommunestyret (og andre interesserte)  i Horten kommune, Horten rådhus 28. mars 2017.
Presentasjonen fra informasjonsmøte med Horten kommune finner du her
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåke, Bakkenteigen 28. mars 2017.
Presentasjonen fra åpent møte på Bakkenteigen finner du her .  I tillegg kan du lese en oppsummering av møtene i Horten her.
Åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017. Presentasjonen fra åpent møte på Nykirke finner du her 

 

Arkeologiske forundersøkelser

Denne høsten har Bane NOR utført arkeologiske forundersøkelser i planområdet til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Undersøkelsene er utført sammen med  Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturforsking (NIKU),og det er gjort flere arkeoloigske funn.