Nykirke–Barkåker

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker før Tønsberg, en strekning på totalt 14 kilometer. Jernbaneverkets anbefalte korridor er Skoppum Vest med ny stasjon på vestsiden av Adalsborgen. 

Planlegging
250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
13
km
13 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2019
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles