Nykirke–Barkåker

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker før Tønsberg, en strekning på totalt 14 kilometer. Bane NORs anbefalte korridor er Skoppum Vest med ny stasjon på vestsiden av Adalsborgen. Skoppum Vest ble vedtatt i oktober 2016, og Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november.

Bildet til høyre viser en illustrasjon av hvordan den nye stasjonen kan bli, sett fra parkeringsplassen.

For å se nyhetssaker så må du scrolle litt lenger ned på siden. De ligger under tidslinjen. 

Planlegging
250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
14
km
14 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2019
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles