Nykirke–Barkåker

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker (før Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer. Bane NOR oversendte reguleringplanforslaget til Horten, Re og Tønsberg kommuner for førstegangsbehandling 24. november 2017.
Alle kommunene har førstegangsbehandlet planforslaget, og kommunene legger planen ut til høring og offentlig ettersyn 19. februar 2018 - se siden "Reguleringsplan."
Bane NOR håper på at vedtak i juni 2018, og byggestart sommeren 2019.

Illustrasjonen til høyre viser hvordan den nye stasjonen kan bli, sett fra parkeringsplassen.

For å se nyhetssaker så må du scrolle litt lenger ned på siden.
De ligger under tidslinjen. 

Planlegging
250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
14
km
14 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2019
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles