Nye Holmestrand stasjon

Holmestrands nye jernbanestasjon ligger inne i en gigantisk fjellhall. Det er heis fra toppen av Holmestrandfjellet, 70 meter ned til stasjonshallen. Utenfor er det kollektivterminal og parkering. Den søndre inngangen (i sentrum) til stasjonshallen åpner 1. juli 2017.

Stasjonshallen 15. desember 2016. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Nordre inngang, hovedinngangen, Foran stasjonen blir det oppstillingsplass for
busser og drosjer. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects. 

Parkering
247 parkeringsplasser inkl. HC-parkering og elbil.
4 HC-plasser
8 El-bilplasser/ladeplasser
5 p-plasser for MC
6 vanlige taxiplasser
2 plasser for maxi-taxi rett utenfor inngangen.
Parkeringskontroll – max 48 timer.
15 plasser på kiss & ride

Foreløpig gratis parkering
De nye parkeringsplassene kan brukes fritt til over sommeren, men fra høsten av (sannsynligvis oktober) vil de bli forbeholdt reisende, og Bane NORs nye app-betalingsløsning vil bli innført.
Vi kommer nærmere tilbake til hva prisen blir og dato for innføring.

Foreløpig gratis Elbil-lading
El-bil-plassene åpnes for bruk i nær framtid. Disse vil kunne brukes fritt (også lading) i en periode, fram til vi får på plass en betalingsløsning etter sommeren.Vi kommer nærmere tilbake til hva prisen blir og dato for innføring.

Sykkelparkering
Det er gratis sykkelparkering under tak. I tillegg åpner et sykkelhotell ved nordre inngang ut på høsten 2017. Dette vil koste 50 kr i måneden å bruke sykkelhotellet.

Kunst
Like foran stasjonsinngangen blir det kunst inspirert av fjellet selv, en skulpturinstallasjon som man både kan sitte og ligge på. I forbindelse med sprengningen av tunellen og fjellhallen er det blitt funnet vakre krystalinske mineraler, og bergartene porfyr og basalt. Den svenske kunstneren Frida Tebus har tatt utgangspunkt i lokale mineraler og bergarter. Skulpturinstallasjonen som hun har kalt "Mineral Collection" inneholder seks skulpturer i forskjellige materialer som skal forestille mineraler og bergarter som er funnet i fjellet.

Stasjonshallen
Hallen har fire spor og to plattformer. Den er ca 870 meter lang, 30 meter bred og fra toppen av skinnene til innvendig tak er det ca 12 meter. Plattformene er ca 250 meter lange.Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen.Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter.

Tusen-tonns tak
Tusen tonn stål og ti tusen kvadratmeter akustisk himling er gått med for å bygge taket i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet. Ettersom stasjonshallen smalner i endene, var det uaktuelt å bruke prefabrikkerte betongelementer her. I stedet ble det bygd et stålskjelett som ble festet til tak og vegger med seks meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste. Himlingen er bygd for å vare i hundre år med sterk påvirkning fra trykk, sug, vibrasjoner og slitasje fra forbipasserende tog. Det er opp til to og en halv meter mellom tunnelveggen/taket og stålet. God nok plass til at man jevnlig kan gå rundt og inspisere både berg og metall.

Støy
Det er støydempende himling over hele hallen. Denne er bygget opp av mineralullplater som er dekket med aluminiumsplater. I tillegg er det bygd noe som vil oppleves som en skjerm over plattformene på begge sider. Disse vil gjøre at hallen føles mindre og lunere, og gir tiltrengte kvadratmeterne med akustisk flate, 

Rustfarget
Det støydempende materialet dekkes med perforerte aluminiumsplater. Hullene i platene virker støydempende, i tillegg har platene en estetisk funksjon. Himlingsplatene skal ha lys farge for at stasjonshallen skal virke mest mulig lys og trivelig å oppholde seg i. De synlige stålbjelkene i himlingen er av cor-ten (rusttregt) stål, og tar opp fargen fra den rustfargede Otta-skiferen som skal legges i gangene og på rampene.
Så rustfargen er altså ikke et vedlikeholdsproblem, men en nøye utpønsket effekt fra arkitektene.

Søndre inngang
Søndre stasjonsinngang åpner 1. juli 2017. Her blir det ikke bilparkering, kun parkering for sykler. Mellom de to inngangene er det gang- og sykkelvei.

Fjellheis

  • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
  • 70 meter fra topp til bunn
  • 40 sekunders heistur
  • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
  • Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
  • To heiser, hver på 1,9 x 2,1 meter 
  • Det blir gratis å bruke heisen
  • Heisen skal følge stasjonens åpningstid, dvs at den stenger klokken ett om natta og åpner klokken 

  • Les mer her