Reguleringsplan

Bystyret i Drammen kommune har vedtatt detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for prosjekt Drammen-Kobbervikdalen. På denne siden finner du alle dokumentene knyttet til reguleringsplanen.

Vedtaket i bystyret i Drammen betyr at Bane NOR kan begynne arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Byggearbeidene vil pågå fra 2019 til 2025, da anlegget er planlagt ferdigstilt og satt i drift.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 la Bane NOR detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn i desember 2017. Formannskapet i Drammen kommune ga i sitt møte den 12. desember sin tilslutning til denne utleggelsen. Etter høringsperioden er det gjort enkelte endringer i reguleringsplanen, og den nye planen ble vedtatt av bystyret 24. april 2018.

På denne siden finner du alle dokumentene knyttet til reguleringsplanen. Planbeskrivelsen gir en samlet beskrivelse av hele prosjektet, og i tillegg er det laget fagrapporter for alle relevante fagfelt. De seks øverste dokumentene i listen under er vedleggene til bystyrebehandlingen i april 2018.