Kontakt oss

På denne siden finner du kontaktinformasjon til InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Du kan bruke prosjektets egne e-postadresse: udk@banenor.no, eller du kan ta direkte kontakt med en av personene nedenfor. Foreløpig holder vi til i kontorer på Drammen stasjon.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Sverre Lerbak
Sverre Lerbak
Planleggingssjef
404 35 348
Bilde av Torgeir Fossnes
Torgeir Fossnes
Planleggingsleder
916 55 807
Bilde av Esben Svendsen
Esben Svendsen
Kommunikasjonsrådgiver
402 06 130
Bilde av Magnus Billing
Magnus Billing
Grunnerverver
984 81 504
Bilde av Martin Fadum
Martin Fadum
Prosjekteringsleder
907 42 728
Bilde av Bjørn Bartnes
Bjørn Bartnes
Grunnundersøkelser
90500214
Bilde av Torstein Dahle
Torstein Dahle
SHA-rådgiver
916 75 768
Bilde av Nils Peder Varlo
Nils Peder Varlo
Prosjekteringsleder jernbaneteknikk
91355051
Bilde av Glenn Thomas Johansen
Glenn Thomas Johansen
Ass. prosjekteringsleder jernbaneteknikk
95975265
Bilde av Tone Lærum
Tone Lærum
Prosjektsekretær
92805619
Bilde av Stine Krigstrøm
Stine Krigstrøm
Prosjektingeniør
99227770

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en utbygging kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR og offentlige høringer. Bane NOR anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder  Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg oss gjerne på facebook og nett for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
  • Dere kan uttale dere direkte til Bane NOR når planen kommer på høring.

Naboer og berørte
Vi har laget en egen side med informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane. Her finner du også brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket".  Brosjyren er ment for deg som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av jernbane.