Arkiv

  • Planleggingsprosess

    Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

  • Fakta om prosjektet

    InterCity-korridoren som er anbefalt i konseptvalgutredningen for Drammen– Kobbervikdalen, har en total lengde på ca. 9 kilometer. Den går i dagen ut fra Drammen stasjon, før den går inn i tunnel under Strømsåsen til Kobbervikdalen.

  • Gi innspill

    Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer.