Forbereder grunnprøver på Danvik/Strøm

Bane NOR forbereder nå grunnboringer i området Danvik/Strøm. Det skal gjøres målinger på seks punkter der det skal bygges en løsmassetunnel, og denne uken blir punktene markert.

Arbeidene skal foregå i dette området, der det skal bygges en løsmassetunnel.

I første omgang skal punktene kun merkes opp. Det skjer ved hjelp av spraymaling på asfalt eller stikk i jorden. Det vil ikke bli aktuelt å gå inn i private hager.

Selve boringen vil skje på et senere tidspunkt. Det er ikke klart nøyaktig når, men antagelig innen utgangen av august. Beboere i området vil bli varslet når dato for boringene er avklart.

På bildet under ser du hvor borepunktene ligger. Vi vil gjerne understreke at størrelsen på de rosa merkene ikke gjenspeiler størrelsen på borehullene, men bare markerer plassering.