Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan skal dobbeltsporet være ferdig til 2024.

I desember 2016 ble det bestemt hvor det nye sporet skal gå, og Bane NOR har utarbeidet en reguleringsplan. Den ble lagt ut til offentlig ettersyn 12. desember 2017, med høringsfrist 5. februar 2018.

 

Planlegging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2024
  • Vedtak av kommunedelplan.
  • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
  • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
  • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
  • Ferdig utbygget dobbeltspor