Drammen–Kobbervikdalen

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024.

Planlegging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2020
2024
  • Arbeidet med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
  • Mulig byggestart
  • Ferdig utbygget dobbeltspor