Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024.

Tirsdag 20. desember 2016 vedtok bystyret i Drammen korridoren for det nye dobbeltsporet som er kalt: «Vest for Nybyen under samlet». Nå som korridoren for dobbeltspor på strekningen er fastsatt, vil traséen bli videre optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. 
Mandag 13. februar startet arbeidet med reguleringsplan. I den forbindelse holder vi på med en møteserie med berørte. Vi prøver å følge opp de områdene som har høy interesse på nettsidene. Følg med!

 

Planlegging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2024
  • Vedtak av kommunedelplan.
  • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
  • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
  • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
  • Ferdig utbygget dobbeltspor