Vestfoldbanen

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forbedringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn med etablering av nytt dobbeltspor. Nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke, med nye Holmestrand stasjon åpnet for trafikk 28. november 2016.Vi jobber nå med å ferdigstille kollektivterminal, søndre inngang og uteareal i Holmestrand, etter at dobbeltsporet ble tatt i bruk.  I tillegg jobber vi med to nye parseller, Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker, som har planlagt byggestart i 2018/2019. 


I henhold til NTP for perioden 2014-23 skal det bygges:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg i 2024
• Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik til 2030
• Ti nye stasjoner

Bygging
1
timer
Ny reisetid Oslo S - Tønsberg
4
Tog i timen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1993
1998
2010
2011
2012
2016
2018
2019
2024
2026
2030
  • Moderniseringen av Vestfoldbanen starter med jernbaneutredningen for Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Kobbervikdalen - Skoger åpnes
  • Nytt dobbeltspor Skoger - Holm åpnes
  • Planlagt åpning av nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn i september 2018
  • Ferdig dobbeltspor/krysningsspor mellom Stokke og Sandefjord