Venjar–Langset

Reguleringsplanen for Venjar-Eidsvoll stasjon (4,5 km) ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre den 6. september 2016. Reguleringsplan for Eidsvoll stasjon-Langset (8,8 km) ble vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll den 18. oktober 2016.

I 2023 skal dobbeltsporet fra Venjar til Langset være ferdig. 

Utbyggingen er en del av satsningen i Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 for en målrettet utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Hamar, som etter planen skal stå ferdig i 2024. Når utbyggingen er ferdig vil reisetiden fra Oslo til Hamar bli på i underkant av én time.

Dobbeltsporet fra Langset til Kleverud åpnet 1. desember 2015. 

Planlegging
13,3
km
dobbeltspor
5
Fem bruer; Norges nest lengste på 860 meter og fire små
0,4
km
Løsmassetunnel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan på høring våren 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli