Sørumsand stasjon

Eksisterende plattform skal forlenges og oppgraderes på Sørumsand stasjon. Ny plattform bygges ved spor tre og mellomplattformen rives. Det skal etableres en kulvert for passasjerene under sporene. I forbindelse med denne undergangen blir det heis slik at tilgangen blir enkel for rullestolbrukere og barnevogner. 

Prosjektet starter forberedende arbeider i august 2016 og vil være ferdig med disse arbeidene i løpet av høsten. De forberedende arbeidene innebærer flytting av kabler og rør i grunnen og utføreres for at hovedentreprisen skal gjennomføres med minst mulig risiko og forstyrrelser. På grunn av manglende finansiering vil hovedentreprisen bli igangsatt først i 2018.

Både under de forberedende arbeidene og under hovedentreprisen vil parkeringsmulighetene bli endret og noe begrenset. De reisende må belage seg på å forholde seg til anleggsgjerder og skilting som gjør at atkomsten til plattformen forandrer seg flere ganger underveis i prosjektgjennomføringen.