Om prosjektet

Bane NOR har planlagt en utvidelse av hensettingskapasiteten i Skien. Planene er ferdigstilt, men det er ikke tatt endelig avgjørelse om gjennomføring av prosjektet. Bane NOR kommer tilbake med mer informasjon når en avgjørelse om igangsetting er tatt.

Arbeidet med å skape et bedre og mer robust togtilbud mellom de største byene på Østlandet er i full gang. InterCity-utbyggingen innebærer en kraftig oppgradering av jernbanen, og når det blir flere tog blir det også behov for flere hensettingsplasser for togene.

Hensetting av tog innebærer at de står trygt og sikkert parkert når de ikke er i bruk, og at reparasjoner, utvendig og innvendig vask og annen service kan utføres på en effektiv måte. Dette behovet er bakgrunnen for at hensettingsområdet i Skien skal utvides.

I korthet vil prosjektet innebære disse endringene:

  • Sju nye hensettingsspor for doble togsett
  • Nytt uttrekksspor og utvidelse av veikulvert
  • Nytt vaskeanlegg for tog
  • Oppgradering av serviceanlegg

Prosjektet vil ikke berøre publikumsområdet på Skien stasjon, og Bane NOR jobber for å påvirke togtrafikken til og fra Skien vil i så liten grad som mulig.

Det blir behov for store mengder masser for å få de nye hensettingssporene på riktig høyde.

Omfattende anlegg

Selv om det ikke høres mye ut å legge sju nye togspor, så vil prosjektet bli relativt omfattende. De nye sporene skal ligge på et område som må heves for å ligge på riktig høyde. Dette betyr at det blir nødvendig å fylle på med store mengder masser. Det vil også bli nødvendig å stabilisere grunnen med pæler.

Arbeidene vil innebære støy og mye anleggstrafikk, og vil bli merkbart for de som bor eller jobber i nærheten. Bane NOR vil gjøre sitt beste for å skape så lite ulempe som mulig, særlig for de som bor i området. Arbeidene vil i all hovedsak finne sted på dagtid. Ved planlagte avvik fra dette vil naboer bli varslet og tilbudt alternativ overnatting.