Fremdrift

Det stilles mange krav til jernbaneanlegg, og det tar lang tid fra vedtak om bygging til anlegget er klart. Skien hensetting er inne i siste del av det som kalles detaljplanfase, og i 2017 begynner arbeidet med å få plass en entreprenør.

Det har lenge vært et ønske om å få på plass flere hensettingsplasser ved Skien stasjon. Arbeidet med å få frem en løsning som er god nok for alle brukere og interessenter har tatt lang tid, men konseptet er nå på plass.

Prosjektet er per januar 2017 fremdeles i planleggingsfasen. De siste detaljene legges nå, og først senere i 2017 vil det bli tegnet kontrakt med entreprenøren som skal utføre arbeidet. Dette betyr at de fysiske arbeidene neppe vil komme i gang før på senhøsten.

Det er planlagt at prosjektet skal stå ferdig i 2019, men sluttdato er ikke endelig bestemt.

Bane NOR ser frem til å styrke jernbaneinfrastrukturen i Skien, og håper på et godt samarbeid med de som er berørt. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart den foreligger.