Fremdrift

Bane NOR har ferdigstilt planleggingen av Skien hensetting. Det har ennå ikke kommet noen bestilling på igangsetting fra Jernbanedirektoratet, og det er ikke bevilget midler til prosjektet. Det er usikkert når prosjektet eventuelt vil igangsettes.

Det har lenge vært et ønske om å få på plass flere hensettingsplasser ved Skien stasjon. Arbeidet med å få frem en løsning som er god nok for alle brukere og interessenter har tatt lang tid, men konseptet er nå på plass.

Detaljplan for prosjektet er ferdigstilt. Det er ikke tatt avgjørelse om å videreføre prosjektet til bygging, og det er ikke tegnet kontrakt med entreprenør som skal utføre arbeidet. Det var opprinnelig planlagt at prosjektet skulle stå ferdig i 2019, men dette målet blir ikke nådd.

Når det er tatt en avgjørelse om videreføring av prosjektet, vil informasjon legges ut på denne nettsiden.