Skien hensetting

Bane NOR har planlagt etablering av nye plasser for hensetting (nattparkering) av tog ved Skien stasjon. Det er ikke mottatt bestilling på bygging av prosjektet, og arbeidene kan derfor ikke starte opp.

Det er ikke kjent når det vil foreligge en slik bestilling fra Jernbanedirektoratet. Informasjon vil legges ut på denne siden så snart dette er avklart.

Planlegging
2017
år
Planlagt oppstart senhøstes 2017 eller tidlig 2018.
2019
år
Planlagt ferdig i 2019, endelig ferdigdato er ikke satt.