Skien hensetting

Bane NOR har fått i oppgave å etablere nye plasser for hensetting (nattparkering) av tog ved Skien stasjon.

Hensetting av tog innebærer at de står trygt og sikkert parkert når de ikke er i bruk, og at reparasjoner, utvendig og innvendig vask og annen service kan utføres på en effektiv måte.

Prosjektet er under planlegging, og det er ventet at arbeidene tidligst begynner i slutten av 2017. Planlagt ferdigstillelse er i 2019.

 

Planlegging
2017
år
Planlagt oppstart senhøstes 2017 eller tidlig 2018.
2019
år
Planlagt ferdig i 2019, endelig ferdigdato er ikke satt.