Om prosjektet

Bane NOR skal bygge dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.I dette prosjektet skal det bygges ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé. Det blir bygget to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny stasjon. 

Bane NOR ser på mulighetene for forberedende arbeider i 2016 og 2017. Planlagt byggestart er 2019. De første togene begynner å gå i 2023. Prosjektet skal stå ferdig i 2024. 

Nye Moss stasjon bygges slik at det i framtida blir mulig med fire avganger pr. time for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.