Planer og dokumenter

Her er samlet dokumenter og kart/tegninger i forbindelse med utbyggingen av jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

Forslag til reguleringsplan for Moss og Rygge kommuner

Moss kommune

Sak med vedtak, TU 19.05.2016 (PDF, 332 kB)

Planbestemmelser (PDF, 747 kB)

Plankart 1 (PDF, 2 MB)

Plankart 2 (PDF, 2 MB)

Plankart 4 (PDF, 2 MB)

Plankart 5 (PDF, 2 MB)

Plankart 6 (PDF, 2 MB)

Plankart 7 (PDF, 2 MB)

Plankart 8 (PDF, 2 MB)

Plankart 10 (PDF, 2 MB)

Plankart 11 (PDF, 2 MB)

Plankart 12 (PDF, 2 MB)

Plankart 13 (PDF, 2 MB)

Plankart 14 (PDF, 2 MB)

Plankart 15 (PDF, 2 MB)

Plankart 16 (PDF, 2 MB)

Plankart 17 (PDF, 2 MB)

Plankart 18 (PDF, 2 MB)

Plankart 19 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 15 MB), 1.4.2016

Konsekvensutredning (PDF, 9 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Samlefil kartblad Nivå 1_Regplan Moss (PDF, 11 MB)

Samlefil kartblad Nivå 2_Regplan Moss (PDF, 12 MB)

Kortversjon: Reguleringsplan Sandbukta-Moss-Såstad som brosjyre

Områdereguleringsplan - planbeskrivelse Sandbukta-Moss-Såstad


Rygge kommune

Plankart 1-0

Plankart 1-1

Plankart 2-0

Plankart 3-0

Plankart 3-1

Plankart 4-1

Plankart 5-1

Plankart 6-1

Plankart 7-1

Plankart 8-1

Plankart 9-1

Plankart 10-1

Plankart 11-1

Områdereguleringsplan - planbeskrivelse Sandbukta-Moss-Såstad

Planbestemmelser Rygge kommune

Konsekvensutredning

Plankart 

Kortversjon: Reguleringsplan Sandbukta-Moss-Såstad som brosjyre


Planprogram for reguleringsplanen

Juni 2014: Vedtatt planprogram - detaljregulering m/konsekvensutredning

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni

2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april

 

Foreløpige kart og tegninger

2016 Foreløpige tegninger juni
2016: Foreløpige tegninger februar


2015: Kart: Driftsfase/ferdig anlegg
2015: Foreløpige tegninger oktober 
2015: Prosess og framdrift 

Møter med grunneiere, åpne møter etc.

2016: Møte med Moss og Rygge (mai)
2016: Åpent møte Mosseskogen


2015: Møte med lokalpolitikere i Moss
2015: Åpent møte i Moss 26. august
2015: Møte med grunneiere i Rygge 19. mai
2015: Møte med grunneiere i Moss 29. april


Parallelloppdrag Moss

Jernbaneverket har i samarbeid med Rom Eiendom finansiert to parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon.

2015: Evalueringsrapport - parallelloppdrag Moss
2015: Prosjektbeskrivelse parallelloppdrag Moss
2015: Program for parallelloppdrag Moss


Nyttig informasjon

Grunneier møter Jernbaneverket
Slik bygges jernbanetunneler
Utbygging av Østfoldbanen
InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked
Jernbanemagasinet: Moss en ny by