Planer og dokumenter

Her er samlet dokumenter og kart/tegninger i forbindelse med utbyggingen av jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

Kunngjøring for leie av grunn til deponi

Kunngjøringstekst


Kunngjøring av utslippstillatelser - anleggsarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Utslippstillatelse til midlertidig utslipp til Mossesundet fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane - Bane NOR

Referanseliste

Utslippstillatelse med vilkår til midlertidig utslipp til Mossesundet

Utslippstillatelse til midlertidig utslipp til Verlebukta fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane i Moss kommune - Bane NOR

Utslippstillatelse med vilkår til midlertidig utslipp til Verlebukta fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Referanser og veiledere

 

Fylkesmannens behandling av klage - områderegulering av
dobbeltspor Sandbukta - Såstad (30. mai 2017)

Klage tas ikke til følge

 

Presentasjon Folkemøte Mosseskogen Vel (22. mai 2017)

Les presentasjonen her

Anleggsarbeid i Mosseskogen og ved Sandbukta – hva innebærer det? 

 

Presentasjon om forberedende arbeider (2. mai 2017)

Forberedende arbeider Sandbukta-Moss-Såstad


Høring utslippsøknader

Høring - Søknader om utslipp til Mossesundet og Verlebukta


Presentasjon om grunnforholdene i Moss (2. februar 2017)

Orientering om grunnforhold for Teknisk Utvalg i Moss kommune 2. februar 2017.pptx


Geotekniske rapporter

Geoteknisk rapport - vurdering av områdestabilitet

Geoteknisk fagrapportEndelig godkjent reguleringsplan Sandbukta-Moss-Såstad:

Hele dagsonen plankart

M258 - Plankart nr. 1

M258 - Plankart nr. 2

M258 - Plankart nr. 3

M258 - Plankart nr. 4

M258 - Plankart nr. 5

M258 - Plankart nr. 6

M258 - Plankart nr. 7

M258 - Plankart nr. 8

M258 - Plankart nr. 9

M258 - Plankart nr. 10

M258 - Plankart nr. 11

M258 - Plankart nr. 12

M258 - Planbeskrivelse

M258 - Planbestemmelser

 

Planprogram for reguleringsplanen

Juni 2014: Vedtatt planprogram - detaljregulering m/konsekvensutredning

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

2017: Nyhetsbrev september
2017: Nyhetsbrev juni

2017: Nyhetsbrev mars

2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni

2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april

 

Foreløpige kart og tegninger

2016 Foreløpige tegninger juni
2016: Foreløpige tegninger februar


2015: Kart: Driftsfase/ferdig anlegg
2015: Foreløpige tegninger oktober 
2015: Prosess og framdrift 

Møter med grunneiere, åpne møter etc.

2016: Møte med Moss og Rygge (mai)
2016: Åpent møte Mosseskogen


2015: Møte med lokalpolitikere i Moss
2015: Åpent møte i Moss 26. august
2015: Møte med grunneiere i Rygge 19. mai
2015: Møte med grunneiere i Moss 29. april


Parallelloppdrag Moss

Jernbaneverket har i samarbeid med Rom Eiendom finansiert to parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon.

2015: Evalueringsrapport - parallelloppdrag Moss
2015: Prosjektbeskrivelse parallelloppdrag Moss
2015: Program for parallelloppdrag Moss


Nyttig informasjon

Grunneier møter Jernbaneverket
Slik bygges jernbanetunneler
Utbygging av Østfoldbanen
InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked
Jernbanemagasinet: Moss en ny by