Se oppdatert video av prosjektet

Denne animasjonen viser den planlagte traseen (ca. 10 km) for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.I tillegg finner du også en film med detaljer fra traseen i Rygge kommune.

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Vi flyr nordover fra Såstad i Rygge, og underveis passerer vi den nye stasjonen i Moss. Vi ser også en "skygge" som gir en god indikasjon på plasseringen av tunnelstrekningene, men som ikke er 100 prosent nøyaktig.

Dette er en oppdatert utgave av videoen pr. 1. juni 2016. Reguleringsplanen for strekningen er nå lagt ut for offentlig ettersyn, og fristen for å komme med merknader er 15. juni 2016 for Rygge kommune og 1. august 2016 for Moss kommune.

Detaljer i Rygge kommune

Denne animasjonen viser detaljer fra den delen av traseen som går gjennom Rygge kommune.