Dette skjer nå

De forberedende arbeidene for nytt dobbeltspor starter i august.

Forberedende arbeider starter i august

Onsdag 19. juli signerte Bane NOR og Leif Grimsrud AS kontrakt for forberedende arbeider for prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Østfoldfirmaet starter med arbeidene ved Moss stasjon og ved Sandbukta i løpet av august og skal etter planen jobbe fram til høsten 2019.

Kontrakten prosjektet i Moss og Leif Grimsrud har underskrevet gjelder arbeider ved dagens stasjonsområde og ved Sandbukta:

• Omlegging av sporet for Østfoldbanen midlertidig ned mot havna slik at togene kan gå uforstyrret gjennom hele anleggsperioden. Sporene flyttes for å klargjøre for bygging av ny stasjon. I forbindelse med arbeidene skal det blant annet rives et hensettingsspor, etablere spuntgrop i Strandgata, omlegging av vann og hovedkloakk og etablering av ny innkjøring til Moss havn.
• Rivning av seks hus i Strandgata samt rivning av Pakkhuset ved stasjonen. 
• Bygge anleggsvei fra Osloveien gjennom Mosseskogen til Sandbukta. Klargjøre ved spor for å opprettholde togtrafikk.
• Sage og sprenge ut fjellskjæring mot sjøen ved Sandbukta.

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres, og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet .

2017: Nyhetsbrev juni
2017: Nyhetsbrev mars

2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni
2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april