Dette skjer nå

De forberedende arbeidene for nytt dobbeltspor startet i august 2017. Les mer om våre arbeider sommeren 2018.

Varsel om støyende arbeider: 2018 - Uke 31

 

Ytre ramme for arbeidstid med støyende arbeider

Sandbukta/Mosseskogen: Mandag til lørdag, kl. 06.00 til 23.00.  

Moss stasjon: Mandag til lørdag, kl. 06.00 til 23.00. 

Moss havn: arbeider fra kl. 06.00 til 20.00, mandag til fredag. 

 

Se vårt nabovarsel for perioden 23. juni til 5. august.

 

Arbeid tidlig morgen

Det stilles strenge krav til støyende arbeid i tidsrommet kl. 23 til kl. 07. Bane NOR har søkt kommunen og Fylkesmannen om å kunne starte arbeider allerede fra kl. 06 og har fått innvilget dette på betingelse av at det varsles særskilt de gangene det er nødvendig. 

 

I uke 32 er det ikke planlagt noen støyene arbeider. 

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:

  • Nabokontakttelefon for prosjektet: 400 27 579
  • Generelle henvendelser og søknad om hotell sendes til moss_utbygging@banenor.no 
  • Prosjektets beredskapstelefon: 900 11 777
  • Bane NOR sentralt, telefon: 05280
  • Moss kommune, telefon: 69 24 80 00

 

Forberedende arbeider startet i august

I juli 2017 signerte Bane NOR og Leif Grimsrud AS kontrakt for forberedende arbeider for prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Østfoldfirmaet startet med arbeidene ved Moss stasjon og ved Sandbukta i august og skal etter planen jobbe fram til høsten 2019.

Kontrakten prosjektet i Moss og Leif Grimsrud har underskrevet gjelder arbeider ved dagens stasjonsområde og ved Sandbukta:

• Omlegging av sporet for Østfoldbanen midlertidig ned mot havna slik at togene kan gå uforstyrret gjennom hele anleggsperioden. Sporene flyttes for å klargjøre for bygging av ny stasjon. I forbindelse med arbeidene skal det blant annet rives et hensettingsspor, etablere spuntgrop i Strandgata, omlegging av vann og hovedkloakk og etablering av ny innkjøring til Moss havn.
• Rivning av seks hus i Strandgata samt rivning av Pakkhuset ved stasjonen. 
• Bygge anleggsvei fra Osloveien gjennom Mosseskogen til Sandbukta. Klargjøre ved spor for å opprettholde togtrafikk.
• Sage og sprenge ut fjellskjæring mot sjøen ved Sandbukta.

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres, og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.  

2018: Nyhetsbrev april

2018: Nyhetsbrev januar

2017: Nyhetsbrev desember
2017: Nyhetsbrev september
2017: Nyhetsbrev juni
2017: Nyhetsbrev mars


2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni
2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april