Dette skjer nå

Reguleringsplanen for Moss og Rygge er nå godkjent i begge kommunene. Forberedende arbeider vil starte høsten 2017.

Forberedelsene fortsetter

Byggeplanlegging og arbeid med tilbudsgrunnlag for anleggsentreprisene er stikkord for aktiviteten på prosjektet for tiden. Grunnerverv er en annen sentral oppgave i 2017.

Reguleringsplanen er nå vedtatt i både Rygge og Moss kommuner. Planen fastsetter bl.a. hvilke arealer som blir berørt og hvordan disse skal utformes og brukes.

Forberedende arbeider
Høsten 2017 starter jobben med å flytte sporet for Østfoldbanen midlertidig ned mot havna,slik at togene kan gå uforstyrret gjennom hele anleggsperioden. Vann- og avløpsledninger flyttes, og det legges nye fjernvarmerør fra Fjordveien og ned Steinullbakken til Teglverksveien. Det skal skiftes ut masse øverst i Steinullbakken og settes opp en forstøtningsmur mot Rockwool.

Fram til Sandbukta skal det etableres anleggsvei fra Osloveien. I Sandbukta skal det pigges og sages ut fjell fra eksisterende skjæring som en forberedelse til de senere tunnelarbeidene.

Grunnundersøkelser
Fram til midten av april gjør danske firmaet Geo supplerende grunnundersøkelser på tomten til Statoilstasjonen i Wulfsbergs gate i Moss. Under dette området skal tunnelen drives med stort tverrsnitt, og nå suppleres tidligere undersøkelser for å få mest mulig detaljert kunnskap om grunnens beskaffenhet som grunnlag for planlegging og tunneldriving.

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres, og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

2017: Nyhetsbrev mars

2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni
2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april