Om prosjektet

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.

Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekstregion med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane.

Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time.

Ringeriksbanen og E16 er et viktig prosjekt for Regjeringen som har bestilt planlegging av strekningen med ambisjon om oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere linjen i 2024.