Fredrikstad–Sarpsborg

Det nye dobbeltsporet mellom de to største Østfoldbyene blir ca. 18 kilometer. Prosjektet omfatter ny stasjon i Fredrikstad, og ombygging av eksisterende Sarpsborg stasjon.

Dobbeltsporet mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal i henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 være ferdig i 2026.

Planlegging
18
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2026
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
0:55
timer
Reisetid Oslo-Sarpsborg
25
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2017
2026
  • Planprogram for Seut-Sarpsborg klar
  • Kommunedelplan for Seut–Sarpsborg
  • Ferdig dobbeltspor mellom Seut–Sarpsborg