Sarpsborg–Halden

I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan (2014-2023) planlegges strekningen mellom Sarpsborg og Halden med sikte på sluttføring i 2030. Planen er vedtatt av Stortinget. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Halden er fullført, vil reisetiden mellom Oslo og Halden reduseres med ca. 40 minutter. 

Planlegging
23
km
Total lengde med nye dobbeltspor
2030
år
Planlagt ferdigstillelse
250
km/t
Mulig hastighet
40
min
Kortere reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2024
2030
  • Forstudie
  • Mulig byggestart
  • Ferdig utbygd dobbeltspor