Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Haug-Seut.

Planprogram

Planprogrammet var på høring fram til 23. desember 2016. Høringsutalelsene blir nå gjennomgått av Bane NOR. Planprogrammet skal avklare hvilke temaer og konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes, fremdrift og ikke minst når og hvordan offentligheten kan bidra i planarbeidet.

InterCity-prosjektet er i dialog med kommunene Råde og Fredsikstad om videre framdrift, og vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden fortløpende. Berørte grunneiere blir tilskrevet i eget brev. Bane NOR ønsker innspill og merknader, så dersom du har det, er det bare å ta kontakt.

Forstudien

Dette dokumentet har også en tilleggsrapport og det foreligger i kortversjon.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.