Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Haug-Seut.

Planprogram

Planprogrammet var på høring fram til 23. desember 2016 og ble fastsatt i mai 2017 i Råde og Fredrikstad kommuner.  Et planprogram avklarer hvilke temaer og konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes, fremdrift og ikke minst når og hvordan offentligheten kan bidra i planarbeidet.

InterCity-prosjektet er i dialog med kommunene Råde og Fredrikstad om videre framdrift, og vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden fortløpende.

Forstudien

I april 2016 utarbeidet Jernbaneverket en forstudie. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men er et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten med forstudien var å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen.

Det foreligger en kortversjon av forstudien og dokumentet har også en tilleggsrapport om stasjonsløsning.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.