Åpne kontordager

Bane NOR inviterer til åpne kontordager i forbindelse med planleggingen av dobbeltsporet fra Råde til Fredrikstad. Bakgrunnen er at planprogrammet er oversendt kommunene.

Arkivbilde fra Fredrikstad stasjon. Foto: Njål Svingheim Bane NOR.

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Bane NOR inviterer nå til åpne kontordager for å fortelle om våre planer i Råde og Fredrikstad. På disse dagene kan du stille spørsmål til, og snakke med representanter for Bane NOR, og representanter fra gjeldende kommune.

De åpne kontordagene arrangeres på følgende steder og tidspunkt:

• 23. mars: Fredrikstad. Bylaboratorium i Nygaardsgata 42.

• 28. mars: Råde. De nye lokalene til Virksomhet Teknisk, Skråtoprveien 2b.

Representanter fra Bane NOR vil være tilstede fra klokka 13 til 19 disse dagene.

- Fordi vi har fått en del spørsmål i forbindelse med planprogrammet så inviterer vi til åpne kontordager. Dessverre kan vi ikke svare på alle spørsmål på dette tidspunktet i planleggingen, men vi skal gjøre vårt beste for å svare ut i fra det vi nå vet, og har kunnskap om. De som ønsker det er hjertelige velkomne til å komme innom for en prat med oss, sier planleggingsleder Iselin Eng.

Vedtak i mai
Det er bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde som skal fastsette det endelige planprogrammet. Bane NOR har bedt om at forslag til planprogram sluttbehandles i bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde henholdsvis 4. mai og 11. mai. 

Øvrige arbeider fram til sommeren
Samtidig med arbeidet med planprogram fortsetter undersøkelser og befaringer i felt på strekning Haug-Seut.

Fram til sommeren arbeides det også med gjennomgang av sportraseen, som er besluttet i forstudiearbeidet, og tilhørende temaer. Traseen gjennomgås og optimaliseres for å danne et så godt grunnlag som mulig for det videre arbeidet og for å avklare spesielle forhold og problemstillinger. Viktige temaer er for eksempel vurdering av stasjonsplassering i Råde og påkobling av nytt dobbeltspor mot eksisterende enkeltspor ved Seut.