- Ikke Bane NORs merking

Nylig har det dukket opp flere merker av denne typen i planområdet for nytt dobbeltspor i Råde. - For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at disse merkene ikke er satt opp av Bane NOR eller kommunen, sier planleggingsleder Iselin Eng i Bane NOR.

Merket på bildet er plassert ved Tombveien. Det er flere slike merker i området. (Foto: Morten Giving)

- Merkene er plassert innenfor planområdet for nytt dobbeltspor. Som kjent ble denne korridoren fastsatt da Råde kommune vedtok planprogrammet for nytt dobbeltspor nylig, men det er først gjennom den videre prosessen med reguleringsplan det blir avgjort nøyaktig hvor og hvordan dobbeltsporet skal plasseres innenfor denne korridoren, framholder Iselin Eng.

- Bane NOR starter nå arbeidet med å utarbeide forslaget til reguleringsplan.  Målet vårt er å legge fram planforslaget høsten 2018. På veien fram mot det endelige planforslaget skal vi optimalisere traseen og gjøre flere avklaringer hvor vi ønsker dialog med nærmiljøet og berørte grunneiere, opplyser Eng.