Planprogrammet for Haug – Seut snart på høring

Det er mye planaktivitet knytta til utbygging av dobbeltspor i Østfold om dagen. I november legges planprogrammet for Haug (Råde) – Seut (Fedrikstad) ut på høring.

Dobbeltsporet det planlegges for skal gå fra Haug gård i Råde (som du ser på bildet) og til elva Seut i Fredrikstad. Foto: Hilde Lillejord Jernbaneverket.

Å bygge jernbane medfører omfattende planer og en grundig prosess både i Jernbaneverket med tilstøtende virksomheter, og i politiske organer. Derfor blir det en rekke møter framover. 10. november kl. 11:30 skal formannskapet i Fredrikstad orienteres. Senere samme dag står fast utvalg for miljø og teknikk i Råde for tur fra kl. 16, og utover.  Orienteringen kommer fordi planprogrammet for strekningen Haug – Seut legges ut på høring dagen etter, og fram til 23. desember.

Fra tre til to spor

Underveis i planprosesser av denne type kommer det gjerne nye innspill, endringsforslag og andre faktorer som kan påvirke resultatet det jobbes mot. For ny Råde stasjon er konseptet endret fra tre- til tosporsstasjon, noe som medfører muligheter for å optimalisere stasjons-plasseringen på Karlshus. I forbindelse med denne endringen ble det utarbeidet et tillegg til forstudierapporten for Haug - Halden. Endringen fra tre- til tospors-stasjon gjør det mulig å forskyve stasjonen, som da kan plasseres i kurve. Dette gjør at man kan planlegge for en stasjonslokalisering som er mer i tråd med kommunens arealplan.

På kvelden 30. november blir det et åpent møte om planprogrammet i Råde og Fredrikstad. Jernbaneverket kommer tilbake til tid og sted

Grunnundersøkelser

Jernbaneverket planlegger også å gjennomføre grunnundersøkelser og eventuelt seismikk på strekningen. Oppstart trolig i løpet av november. Berørte grunneier kontaktes innen oppstart av arbeidet. Fortløpende pågår også innmålinger, befaringer og innsamling av data på strekningen.