Åpent møte om Haug – Seut

Onsdag 30. november inviterer Jernbaneverket til åpent møte i Onsøy rådhus. Møtestart er satt til klokka 18.00.

Tidligere denne måneden ble planprogrammet for Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) lagt ut på høring. Samtidig ble sentrale politikere i Råde og Fredrikstad informert. Høringsperioden går fram til 23. desember.

Fra tre til to spor
For ny Råde stasjon er konseptet endret fra tre- til tosporsstasjon, noe som medfører muligheter for å optimalisere stasjonsplasseringen på Karlshus. I forbindelse med denne endringen ble det utarbeidet et tillegg til forstudierapporten for Haug - Halden. Endringen fra tre- til tosporsstasjon gjør det mulig å forskyve stasjonen, som da kan forskyves langs med traseen. Dette gjør at man kan planlegge for en stasjonslokalisering som er mer i tråd med kommunens arealplan.

 

Iselin Eng, som er planleggingsleder for strekningen, vil lede møtet og svare på spørsmål.

Grunnundersøkelser
Jernbaneverket planlegger også å gjennomføre grunnundersøkelser og eventuelt seismikk på strekningen. Oppstart trolig i løpet av november. Berørte grunneiere kontaktes innen oppstart av arbeidet. Fortløpende pågår også innmålinger, befaringer og innsamling av data på strekningen.