Naboer og grunneiere

Bane NORs oppdrag er å planlegge og bygge ny infrastruktur for jernbanen. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal avstå, grunn til bygging av ny jernbane.

Brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket" er ment for deg som skal eller kanskje skal avstå grunn til bygging av jernbane

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn til slike formål. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.

Denne prosessen som skal sørge for at Bane NOR får rettigheter til arealer som kreves for bygging eller utvidelse av jernbaneanlegg, kaller vi grunnerverv. Prosessen skal sikre at du som er grunneier får den erstatningen du har krav på og at du blir ivaretatt gjennom både planleggingsfase og anleggsfase.

I brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket" (nå Bane NOR) som ligger vedlagt på siden under her, kan du lese mer om hva som skjer fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig. Brosjyren er ment for deg som skal eller kanskje skal avstå grunn til bygging av jernbane.