Haug–Seut

I henhold til Nasjonal transportplan 2018–23 som Stortinget har vedtatt, skal et nytt dobbeltspor bygges på strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) til 2024. Når dette står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes med ca. 20 minutter.

Planlegging
17
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
2024
år
Planlagt ferdigstillelse
InterCity
Del av InterCity- satsingen