Østfoldbanen

Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo – Halden anbefaler en dobbeltsporet bane som går innom alle byene langs Østfoldbanens vestre linje.

I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 skal det være bygget:

• Sammenhengende dobbeltspor fram til Seut i Fredrikstad innen 2024
• Dobbeltspor til Sarpsborg innen 2026
• Dobbeltspor på hele Østfoldbanen fram til Halden innen 2030
• Seks nye stasjoner

Planlegging
1:08
timer
Reisetid Oslo-Halden
89
km
Total lengde med nye dobbeltspor
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2023
2024
2026
2030
  • Follobanen planlegges
  • Jernbaneverket reviderer sin InterCity-strategi med en ny mulighetsstudie
  • Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo–Halden er klar
  • Byggestart for Follobanen og nye Ski stasjon. Jernbaneverket etablerer en egen InterCity-organisasjon
  • Planarbeidet igang for strekningen Sandbukta–Moss–Såstad
  • Planarbeidet i gang for strekningen Haug (Råde)–Halden
  • Planlagt åpning Sandbukta–Moss–Såstad
  • Ferdig dobbeltspor mellom Haug–Seut
  • Ferdig dobbeltspor mellom Seut–Sarpsborg
  • Ferdig dobbeltspor til Halden. Utbygging av InterCity på Østfoldbanen er avsluttet