Varsel om helikopterflyging Moi-Kjelland

Bane NOR skal i perioden 17. juli – 12. august bruke helikopter til å fly inn master til jernbanesporet mellom Moi og Kjelland.

Transporten er en del av arbeidet med å fornye strømforsyningsanlegget på jernbanen mellom Moi og Egersund. Flyging vil finne sted alle dager i perioden mellom klokken 08:00 og 18:00, men det vil ikke bli fløyet over boliger. Naboer som kan bli berørt vil få eget nabovarsel. Du kan lese mer om prosjektet på
www.banenor.no/Strom_Sorland