Om prosjektet

Oppgraderingen av Kolbotn stasjon vil utgjøre et vesentlig inngrep i Kolbotn sentrum. Stasjonsområdet vil bli penere og mer brukervennlig. Det kommer ny kryssing, flere sykkelparkeringer, og stasjonen blir universelt utformet.

Bane NOR har i samarbeid med Oppegård kommune hatt en prosess for å finne optimal plassering og utforming av ny Kolbotn stasjon. Dokumentet «Kolbotn stasjon - utredning av ny stasjonslokalisering» gir en anbefaling av rammene for utvikling av stasjonen.

Oversiktstegning som viser hvordan den nye stasjonen blir. Detaljer i denne tegningen vil ganske sikkert bli endret før bygging.

Hva skal gjøres?

Planene innebærer at plattformene skal forlenges. De blir trukket rundt hundre meter sørover sammenliknet med dagens stasjon, men sporet vil ha omtrent samme trasé. Stasjonen bygges om fra tre til to spor, og det vil være én plattform til hvert spor. Planlegging av stasjonen skjer i samarbeid med Oppegård kommune, både gjennom en detaljregulering for stasjonsområdet og som en del av arbeidet med sentrumsplan for Kolbotn.

Den nye stasjonen får universell utforming, det vil si at den er tilrettelagt for bevegels- og synshemmede. Atkomst til plattformer blir gjennom en sentralt plassert undergang, som også skal gi gangforbindelse mellom torget og stasjonsbygningen.

De nye plattformene blir minst 220 meter lange, for å gi plass til doble togsett av typen Flirt. Det blir i hovedsak lokaltog som stopper på Kolbotn stasjon, og i fremtiden kan det bli rom for kvartersruter.

Last ned illustrasjonsplan for Kolbotn stasjon.

Last ned oversiktsbilde av Kolbotn stasjon.

Last ned foreløpige illustrasjoner av hvordan stasjonområdet kan bli.