Om prosjektet

Fra Kleverud til Sørli i Stange kommune skal det bygges nytt dobbeltspor, ny Tangen stasjon og Norges lengste jernbanebru. I 2023 åpner det nye dobbeltsporet for trafikk.

Traseen for dobbeltsporstrekningen mellom Kleverud og Sørli ble valgt i 2009 da kommunedelplanen ble endelig fastsatt.

Reguleringsplan for den tre kilometer lange Hestnestunnelen mellom Kleverud og Espa i sydenden ble vedtatt i november 2010, mens arbeidet med reguleringsplan for resten av strekningen startet i 2015. 

Våren 2016 ble reguleringsplan fra Espa til Sørli lagt fram for offentlig ettersyn, og 22. juni 2016 ble planen vedtatt av kommunestyret i Stange. Forberedende arbeider vil starte så smått høsten 2016 og byggearbeidene vil etter planen starte opp i 2018. Dobbeltsporet tas i bruk i 2023. 

Det nye dobbeltsporet fra Kleverud og Sørli blir 15,8 kilometer langt. Dette inkluderer en tre kilometer lang jernbanetunnel og den lengste jernbanebrua som hittil har vært bygget i Norge. Brua skal med sine 1070 meter binde Espa og Tangenhalvøya sammen. Nord for dagens Tangen stasjon skal det bygges et helt nytt stasjonsområde, med sideplattformer for nordgående og sørgående tog og med forbikjøringsspor i midten.