Kontakt oss

Det er mange måter å komme i kontakt med prosjektet på.

Besøks- og postadressen til prosjektet er Botshaugtangen 94, 2080 EIDSVOLL (nord for Eidsvoll stasjon). 
Kontortiden er fra 08:00 til 15:45 (sommertid fra 08:00 til 15:00 fra midten av mai til midten av september). 
Besøk gjerne Facebooksiden vår, facebook.com/banenorstange. 

Bilde av Geir Kvillum
Geir Kvillum
Prosjektsjef
93019550
Bilde av Hilde Marie Braaten
Hilde Marie Braaten
Kommunikasjonsansvarlig
97700383
Bilde av Bjørn Johannes Sørum
Bjørn Johannes Sørum
Grunnerverv og nabokontakt
47272400