Kleverud–Sørli

Bane NOR skal bygge 15,8 kilometer med nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli i Stange kommune og ny Tangen stasjon. Norges lengste jernbanebru skal føre togene de 1070 meterne fra Espa og over Tangenbukta. 

Onsdag 22. juni 2016 ble reguleringsplanen for strekningen fra Espa til Sørli vedtatt av kommunestyret i Stange.

I 2010 ble reguleringsplanen for den tre kilometer lange Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtatt, i forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet. Dobbeltsporet fra Langset til Kleverud åpnet 1. desember 2015. 

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.