Utredninger og rapporter

Her finner du en samlet oversikt over dokumenter og utredninger som er sentrale for InterCity-prosjektet.

Konseptdokument og Teknisk designbasis

Konseptdokument for InterCity-strekningene (6,5 MB)

Teknisk designbasis (5,5 MB)

Planprogrammer

Forslag til planprogram Tønsberg-Larvik

Forslag til planprogram Fredrikstad-Sarpsborg 

Forslag til planprogram Haug-Seut 

Fastsatt planprogram Drammen-Kobbervikdalen 

Fastsatt planprogram Sørli-Brummundal

Fastsatt planprogram Nykirke - Barkåker

Merknadsdokument
 til planprogram for Nykirke-Barkåker

Fastsatt planprogram Sandbukta-Moss-Såstad

Nasjonal Transportplan:  

12. april 2014 presenterte regjeringen i Nasjonal transportplan at InterCity-prosjektet skal realiseres som ærskilt prioritert prosjekt. Ordningen vil kunne sikre en mer forutsigbar finansiering. Last ned hele Nasjonal Transportplan 2014-2023 her

Mer informasjon

Jernbaneverkets handlingsprogram:  

20.09.2013: Handlingsprogram 2014-2023, høringsutgave  beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023. Se kap .8 (side 72) for å lese om InterCity.

Gjennomføringsplan InterCity:

I påvente av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, utarbeidet Jernbaneverket en gjennomføringsplan som omfatter forberedende aktiviteter for InterCity-strekningene

28.06.2013: Planveileder for byområder og knutepunkt  

18.06.2013: Rapport fra delprosjekt planprosesser

Supplerende beregninger:

07.12.2012: 
Trafikk og samfunnsøkonomi ved full utbygging av InterCity-området. Supplerende beregninger

Mer informasjon

Konseptvalgutredning:

Februar 2012: Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene viser at InterCity kan planlegges og bygges på ti år. Her finnes en Samling av alle dokumenter som ble produsert i forbindelse med konseptvalgutredningen.

September 2012: Innkomne høringsuttalelser

Mer informasjon

Mulighetsstudier:

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

Januar 2011: Mulighetsstudie Østfoldbanen

Januar 2011: Mulighetsstudie Vestfoldbanen